Condiții / Criterii

ATRIS

ASOCIAȚIA TRAFIC RUTIER ÎN SIGURANȚĂ

Pentru a deveni membri ai Asociaţiei, persoanele fizice sau juridice adresează o Cerere scrisă de adeziune Preşedintelui Asociaţiei.
Persoanele fizice care solicită înscrierea în asociație trebuie să se bucure de o bună reputație, să nu se afle în situație de incompatibilitate și să nu fi fost condamnate la închisoare cu executare în baza unei hotărâri definitive și irevocabile.
Persoanele juridice care solicită înscrierea în asociație trebuie să nu se afle în procedură judiciară de insolvență sau de faliment.
În mod obligatoriu, cererea trebuie susţinută de un membru al Asociaţiei pentru persoane fizice si minim trei membri pentru persoanele juridice.
Calitatea de membru al Asociaţiei este acordată de Consiliul Director al A.T.R.I.S.

Pentru a deveni membri vă rugăm să completați formularele de pe site și să le trimteți la adresa de contact împreună cu documentele anexă