Obiective

ATRIS

ASOCIAȚIA TRAFIC RUTIER ÎN SIGURANȚĂ

În întreaga sa activitate, în realizarea scopului său, Asociaţia va respecta Constituţia şi legile ţării şi va urmări realizarea următoarelor obiective:
Organizarea de activități, evenimente și campanii dedicate promovării siguranței rutiere, în vederea creșterii gradului de conștientizare și angajament a cetățenilor și a autorităților în aceast domeniu;
Sprijinirea acţiunilor inițiate la nivel naţional de către autoritățile publice centrale sau locale ori de către organizațiile civice pentru atingerea obiectivelor României în domeniul siguranţei rutiere;
Monitorizarea evoluției indicatorilor de siguranță rutieră pe plan intern și internațional și publicarea concluziilor rezultate din analiza datelor statistice;
Acordarea sprijinului de specialitate necesar organelor mass-media care promovează educarea populației pentru reducerea riscului rutier;
Colaborarea cu societăți, fundații și asociații, precum și cu persoane fizice și juridice din țară și din străinătate interesate în promovarea siguranței rutiere;
Îmbunătățirea coordonării acțiunilor în domeniul siguranţei rutiere prin construirea unei platforme pentru dialog regulat pe teme de siguranţă rutieră între sectoare şi discipline diverse;
Organizarea de forumuri, conferințe, dezbateri, cursuri, seminarii și schimburi de experiență pentru promovarea celor mai înalte standarde de siguranță rutieră;
Participarea la dezbateri pe plan național sau internațional privind evoluția si dezvoltarea circulației și siguranței rutiere, respectiv a impactului acestora asupra protecției mediului ambiant;
Afilierea la federaţiile, uniunile şi asociaţiile naţionale şi internaţionale ce promovează scopuri si obiective similare;
Organizarea și participarea la congrese, conferințe, simpozioane, colocvii și alte manifestări internaționale de profil;
Editarea și difuzarea prin mijloace scrise, audio-video şi electronice (internet) a unor publicații cu caracter de informare și pentru promovarea activităţii asociaţiei: reviste, buletine informative, ghiduri, albume, pliante, afișe, videoclipuri, filme sau emisiuni radio și de televiziune;
Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu instituțiile și autoritățile publice din țară și străinătate;
Organizarea de colecte publice și strângere de fonduri și operațiuni economice, comerciale sau financiare, în vederea autofinanțării, pentru realizarea efectivă a obiectivelor Asociației;
Desfășurarea oricăror altor activități prevăzute de lege, potrivit scopului Asociației.

Pentru a deveni membri vă rugăm să completați formularele de pe site și să le trimteți la adresa de contact împreună cu documentele anexă