Scop

ATRIS

ASOCIAȚIA TRAFIC RUTIER ÎN SIGURANȚĂ

Asociaţia îşi propune, ca scop:
Promovarea conceptului de siguranță rutieră și susținerea creșterii gradului de educație rutieră și conștientizare a riscului rutier în rândul tuturor categoriilor de utilizatori ai drumurilor publice;
Îmbunătăţirea dialogului public, a sensibilizării şi cunoaşterii cu privire la problematica siguranţei rutiere;
Contribuirea la identificarea și implementarea măsurilor necesare în vederea găsirii unor soluții legale adecvate pentru reducerea numărului și consecințelor accidentelor rutiere;
Formularea de opinii și recomandări privind elaborarea unor propuneri de reglementare și/sau modificare legislativă pentru îmbunătățirea cadrului legal privind domeniul siguranței rutiere;
Colaborarea cu autoritățile, instituțiile publice și oricare alte persoane juridice sau persoane fizice, în vederea organizării de activități și evenimente dedicate promovării siguranței rutiere;
Cooperarea cu asociațiile și organizațiile similare din Uniunea Europeană și participarea la organisme și asociații interne și internaționale cu preocupări în domeniul siguranței rutiere.

Pentru a deveni membri vă rugăm să completați formularele de pe site și să le trimteți la adresa de contact împreună cu documentele anexă